Trio Indigo feat. Maria Minjoli

„remember Ray Charles“

Freitag – 8. Juni – 20.00 Uhr

Eintritt 15.00 €